درباره ما

فیلم عمل‌ها و رضایت مراجعین

فیلم عمل‌ها و رضایت مراجعین

نتیجه عمل جراحی بای پس معده کلاسیک

نتیجه عمل جراحی اسلیو معده

نتیجه عمل جراحی مینی بای پس معده 

نتیجه انجام عمل بای پس معده در کرج

انجام عمل جراحی اسلیو معده در کرج با BMI برابر با ۴۲

عمل جراحی اسلیو معده

نحوه انجام عمل اسلیو معده

رضایت بیمار از عمل اسلیو معده

انجام عمل جراحی لاغری برای افراد با BMI بالای ۳۵