درباره ما

درباره ما

درباره ما

پزشکان کلینیک

دکتر سحرخیز
دکتر مهران پیرسحرخیز
  • متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دارای مدرک دانشنامه تخصصی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • دارای مدرک observership لاپاراسکوپی پیشرفته از دانشگاه علوم پزشکی تهران


دکتر محمدجواد باقری
  • ورودی سال ۸۲ پزشکی عمومی دانشگاه تهران با رتبه ۵۸
  • ورودی تخصص جراحی عمومی دانشگاه تهران در سال ۹۱ 
  • ورودی فلوشیپ جراحی چاقی و لاپاراسکوپی پیشرفته دانشگاه تهران در سال ۹۷
  • عضو رسمی انجمن بین المللی جراحان چاقی (IFSO)
  • عضو انجمن جراحان درون بین ایران
  • عضو جامعه جراحان ایران
دکتر باقری